NGS бірегей білім беру моделі əлемдік тəжірибелерді интеграциялауға негізделген, жаңа ұрпақты сенімді жəне бақытты өзін-өзі жүзеге асыруға ынталандыратын, міндеттер мен талдаудан бастап жаһандық адами капиталды жетілдіруді үздіксіз дамыту мақсатында инновациялық шешімдер қабыл-дауға дейінгі зерттеудің барлық кезеңдерін зерделеуге негізделген көп компонентті оқыту əлемін білдіреді.
         Тəрбиелік компонент жеке тұлғаны 360 градусқа жан-жақты "ашуға" жəне "Адам-Жасампаз-Шабыттандырушы" бейнесіне көтерілгенге дейін ең жақсы жеке қасиеттерді дамытуға ықпал етеді.
         NGS білім беру моделінің негізі академия-лық ядро болып табылады, онда оқушыға маңызды түпнұсқа пəндер мен бағыттарды енгізу арқылы оқу бағдарламасын кеңейту қарастырылған.
         Сондай-ақ, HighSchool-да "Pre-foundation NGS" студенттік білім беру ортасының атмосфе-расы құрылған. Ал "Мансаптық бағдар" аясында оқушыларды жеке сүйемелдеуге жəне стратегия мен оқуға түсуге бағытталған оқыту менторлығы сүйемелдейді.


Отправить заявку